Informacje dla mediów

Informacje dla mediów, Informacje korporacyjne

Agencja Moody’s potwierdziła rating Ba1 dla EPP

14/11/2018

Agencja Moody’s Investors Service (Moody’s) potwierdziła dziś rating Ba1 grupy EPP, największego właściciela nieruchomości handlowych w Polsce (rating Polski to A2 stabilny).

Cieszymy się z decyzji agencji Moody’s o podtrzymaniu ratingu EPP. Przyznana ocena odzwierciedla silne fundamenty i stabilną perspektywę naszej działalności. Jednocześnie pozwala nam skupić się na planowaniu dalszego rozwoju naszych aktywów oraz dywersyfikacji źródeł finansowania – powiedział Jacek Bagiński, wiceprezes ds. finansowych i członek zarządu EPP.

W uzasadnieniu oceny agencja Moody’s wskazała, że spółka EPP zarządza stabilnym portfelem dużych centrów handlowych usytuowanych w głównych miastach Polski, w lokalizacjach zapewniających dobry dostęp do bazy klientów. Na przepływy pieniężne i wartość aktywów EPP korzystny wpływ mają dobre warunki makroekonomiczne i duży popyt na należące do spółki nieruchomości. Ponadto, dzięki umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, doświadczony zespół zarządzający EPP gwarantuje utrzymanie wskaźnika wynajmu w inwestycjach spółki na obecnym wysokim poziomie, sięgającym 98,4%, a także systematyczny wzrost liczby klientów i sprzedaży w centrach handlowych EPP.

Potwierdzenie przez Moody’s korzystnej perspektywy ratingu EPP odzwierciedla przekonanie agencji o tym, że spółka w dalszym ciągu będzie generowała stabilne przepływy pieniężne przy zachowaniu wysokiego wskaźnika wynajmu powierzchni i w zgodzie z realizowaną przez siebie strategią zrównoważonego rozwoju działalności. Decyzję o perspektywie oparto również na wysokiej płynności utrzymywanej przez EPP oraz korzystnych warunkach panujących w otoczeniu operacyjnym spółki.

Powrót