Informacje dla mediów

Informacje dla mediów, Informacje korporacyjne

Bardzo dobre wyniki EPP za I kwartał

29/06/2017

Warszawa, 29 czerwca 2017 r. – Spółka Echo Polska Properties NV (EPP) ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za I kwartał kończący się 31 marca 2017 r. Podlegający podziałowi zysk w wysokości 16 mln euro był o 3,2% wyższy od zaplanowanego. Na koniec okresu wartość portfela aktywów była wyceniana na 1,5 mld euro, na co złożyło się 10 nieruchomości handlowych, dziewięć biurowych oraz dwie warszawskie inwestycje w budowie.

Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych w I kwartale – są one zgodne z naszymi oczekiwaniami, a w niektórych przypadkach nawet lepsze – powiedział prezes EPP Hadley Dean.
Wartość netto aktywów wyniosła 679 mln euro, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 1,16 euro. W raportowanym okresie odwiedzalność obiektów handlowych w portfolio spółki wzrosła o 4,6% w ujęciu roku do roku, natomiast sprzedaż zwiększyła się o 7,5%. Jednocześnie spadł współczynnik powierzchni niewynajętych do 1,26% w przypadku nieruchomości handlowych oraz do 3% w przypadku nieruchomości biurowych.

Hadley Dean powiedział, że zarówno solidne fundamenty makro ekonomiczne Polski, jak i wprowadzony program 500+, mają pozytywny wpływ na siłę nabywczą w miastach i stymulują wzrost sprzedaży detalicznej.

W czasie omawianego okresu EPP realizowała strategię rozwoju polegającą na akwizycjach regionalnie dominujących projektów w Polsce.

Jesteśmy na właściwej drodze, aby stać się spółką inwestującą wyłącznie w nieruchomości handlowe. Zgodnie z naszą strategią zakupową skupiamy się na aktywach doskonale zlokalizowanych i dominujących w swoich regionach co pozwala nam na efektywne wykorzystanie naszego portfela i dostosowanie go do potrzeb najemców – dodał Dean.

Wśród sfinalizowanych akwizycji znalazły się dwa projekty deweloperskie, które zapewniły EPP wejście na warszawski rynek, który wciąż posiada ogromny potencjał rozwoju. Jeden z tych projektów, czyli Galeria Młociny, której zakup został sfinalizowany po zakończeniu raportowanego okresu, jest już w 55% wynajęta, a jej ukończenie przewidywane jest na II kwartał 2019 r. Liczący 82 tys. mkw. obiekt znajduje się w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej, przy ważnym węźle transportowym, przez który dziennie przewija się 40 tys. osób.

Inne akwizycje to kupno, za kwotę 53,3 mln euro, centrum handlowego Zakopianka w Krakowie, zakup 3. etapu centrum biurowego A4 Business Park w Katowicach, oraz sfinalizowany po upływie raportowanego okresu zakup za 141,60 mln euro trzech obiektów handlowych: Galerii Twierdza w Kłodzku, Galerii Twierdza w Zamościu oraz Galerii Wzorcownia we Włocławku.

Ponadto przez cały czas podnosimy wartość portfela – poprzez rozbudowy i modernizacje naszych nieruchomości – powiedział Dean. Rozbudowa centrum handlowego Galaxy w Szczecinie o 15 150 mkw. powinna przełożyć się na wzrost wyniku operacyjnego netto o 3,1 mln euro. Nowa część Galaxy ma zostać oddana do użytku w listopadzie tego roku, a poziom jej wynajmu wynosi już 80%. Zakończenie rozbudowy Outlet Park Szczecin o 3 800 mkw. jest planowane na wrzesień 2017 r. W sumie Outlet zaoferuje 118 sklepów, co zwiększy wyniki operacyjny netto o 708 tys. euro.

Dean jest optymistą jeśli chodzi o przyszłość spółki i zauważa, że oprócz wzrostu zysku spółka ma ogromny potencjał jeśli chodzi o wartość aktywów netto.

Nasze dwa warszawskie projekty, aktywa objęte umową ROFO, do których mamy prawo pierwokupu, a także rozbudowa istniejącego portfela – to wszystko daje nam korzystny wskaźnik kosztów do przewidywanych zysków. Jednocześnie spodziewamy się dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce, co przyniesie dalszy wzrost zysków z nieruchomości komercyjnych i pozytywnie wpłynie na wyceny EPP.

Ponadto, już po zakończeniu pierwszego kwartału, spółka EPP podniosła kapitał o 150 mln euro. Popyt na nowe akcje znacznie przewyższył ich podaż.

Powrót