Informacje dla mediów

Informacje dla mediów, Informacje korporacyjne

EPP zwiększa przychód netto do 102,2 mln euro w trzecim kwartale 2018 r.

06/12/2018

EPP, największy właściciel i operator galerii handlowych w Polsce, osiągnął na koniec trzeciego kwartału br. wzrost przychodów netto o 37 % rok do roku, do poziomu 102,2 mln euro. Zysk na akcję wyniósł 8,75 eurocentów i notowana na giełdzie w Johannesburgu spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w postaci wypłaty dywidendy za pełny rok na poziomie 11,6 – 11,8 eurocentów na akcję.

Osiągamy dobre wyniki operacyjne – nasze przychody z najmu w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wzrosły o 4,2% – stwierdził Hadley Dean prezes zarządu EPP

Jesteśmy zadowoleni z wyników, a nasi akcjonariusze mogą oczekiwać wypłaty wysokiej dywidendy za cały rok – powiedział Jacek Bagiński, członek zarządu i wiceprezes do spraw finansowych w EPP.
Wartość aktywów netto (NAV) EPP wyniosła 990,8 mln euro, co oznacza wartość NAV na jedną akcję w wysokości 1,33 euro i wzrost w porównaniu do 1,2 euro na akcję w trzecim kwartale 2017 r.

W omawianym kwartale spółka sfinalizowała transakcję przejęcia centrum handlowego King’s Cross Marcelin w Poznaniu. W połączeniu z przejęciem pierwszej transzy portfela M1 powiększyło to portfel nieruchomości komercyjnych w pierwszych 9. miesiącach roku o 240 000 m2 atrakcyjnej powierzchni handlowej. Wartość aktywów inwestycyjnych EPP wynosi obecnie ponad 2 mld euro.

W omawianym okresie Polska jako 25. państwo na świecie została zaliczona przez FTSE Russel do grona państw rozwiniętych, dołączając do gospodarek m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Niemiec.

Wyniki potwierdzają skuteczność naszej strategii poszerzania oferty handlowej wraz ze wzrostem zamożności polskich konsumentów. Wszystkie dane statystyczne dowodzą, że Polacy stają się zamożniejsi niezależnie od miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę niskie bezrobocie i mocne fundamenty gospodarcze nie spodziewamy się wyhamowania tej tendencji w najbliższej przyszłości. Jako wiodący właściciel centrów handlowych w Polsce jesteśmy w dobrej pozycji, by czerpać korzyści ze wzrostu wydatków polskich konsumentów – stwierdził Hadley Dean prezes zarządu EPP.

Ponieważ EPP notowany jest na giełdzie w Johannesburgu, kraju zaliczanym do rynków rozwijających się, FTSE Russel włączyła spółkę do indeksu dla globalnych rynków wschodzących EPRA Nareit Global Emerging Market Index.

Obecność EPP w tym indeksie jest dowodem na to, iż spółka osiągnęła pozycję jednego z kluczowych graczy na europejskim rynku nieruchomości – powiedział Jacek Bagiński, członek zarządu i wiceprezes od spraw finansowych w EPP.

Powrót