Informacje dla mediów

Informacje dla mediów, Informacje korporacyjne

Prezentacja Pre-close – czerwiec 2021

22/06/2021

Nagranie z Prezentacji Pre-close 2021 jest dostępne poniżej:
https://epp.ppvlive.pl/live/epp4
https://www.youtube.com/watch?v=BpRtq8ju704

Powrót