Informacje dla mediów

Informacje dla mediów, Informacje korporacyjne

Świetne wyniki operacyjne, wzrost zysku – tak EPP podsumowuje miniony rok

08/03/2018

Wiodący właściciel i zarządca centrów handlowych w Polsce, opublikował wyniki finansowe za rok 2017. Zysk przypadający na akcjonariuszy wyniósł w tym okresie 76,6 milionów euro, co jest wynikiem lepszym od prognozowanego. Jednocześnie spółka konsekwentnie budowała swoją obecność w kluczowych miastach Polski, a należące do niej nieruchomości mogły pochwalić się rosnącą odwiedzalnością i coraz wyższymi obrotami. Wartość aktywów zwiększyła się o 29%, do 1,95 miliarda euro.

W minionym roku EPP przeprowadziła warte 334 miliony euro akwizycje i ogłosiła zakup portfela M1 wycenionego na 692 miliony euro. Zakup portfela M1 oznacza, że do 2020 roku wśród aktywów EPP znajdzie się kolejnych 12 nieruchomości. Pierwsza transza, obejmująca centra M1 w Czeladzi, Krakowie, Łodzi i Zabrzu, została sfinalizowana w styczniu 2018 roku.

Zakup portfolio M1 to przełomowa transakcja, która umocni naszą pozycję wiodącego zarządcy i właściciela centrów handlowych w Polsce – powiedział prezes EPP, Hadley Dean. – Przede wszystkim, dlatego, że są to obiekty o ustabilizowanej pozycji, osiągające doskonałe wyniki i posiadające lojalnego klienta – całe rodziny.

EPP odnotowała znakomite wyniki operacyjne – odwiedzalność w należących do spółki centrach handlowych wzrosła o 4,6%, a obroty zwiększyły się o 7%. Współczynnik niewynajętej powierzchni handlowej spadł do 1,41%.

Wśród całego portfela EPP warto zwrócić uwagę na Pasaż Grunwaldzki, który w ubiegłym roku odnotował wzrost odwiedzalności o 8,8%. Tuż za nim uplasowały się Galeria Amber ze wzrostem odwiedzalności o 8,1% oraz Galaxy (7,1%). Jeśli chodzi o wzrost obrotów, to największe przyrosty odnotowały Galeria Amber – o 12,5%, Galeria Echo – o 9,7% i Pasaż Grunwaldzki – 6,3%.

Jednocześnie EPP kontynuowała sprzedaż obiektów biurowych. W grudniu 2017 roku sprzedane zostały trzy nieruchomości – A4 Business Park, West Gate i Tryton Business House. Kolejne trzy biurowce są w trakcie sprzedaży.

Na koniec ubiegłego roku EPP miała podpisanych ponad 1500 umów najmu, z czego 1428 dotyczyła najemców centrów handlowych, a 94 – biurowych.

EPP to także coraz większy pracodawca – w ubiegłym roku do spółki dołączyły 72 nowe osoby. Z wielkim sukcesem otworzono nową część Galaxy oraz Outlet Park Szczecin.

Mówiąc o trendach w handlu Dean wyjaśnił, że branża przygotowuje się do wyzwań związanych ze sprzedażą internetową. – Obserwujemy wzrost zakupów przez internet z odbiorem na miejscu (tzw. click’n’collect) oraz rozwój sprzedaży wielokanałowej angażującej kupujących zarówno w sieci, jak i w sklepie. Jesteśmy w stanie wspierać naszych najemców w dostosowywaniu się do tych zjawisk. Zarówno dobra lokalizacja, jak i atrakcyjna oferta zakupowa w połączeniu z nowoczesnymi usługami przekładają się na przywiązanie klientów do naszych projektów.

Dean podkreślił także, że celem EPP jest tworzenie nie tylko typowych centrów handlowych, ale przede wszystkim miejsc, które staną się kierunkami rodzinnych wypraw, przyjacielskich spotkań, gdzie można dobrze zjeść, obejrzeć ciekawy film, zrobić zakupy i po prostu świetnie spędzić czas.

Dzięki wykorzystaniu efektu skali, osiągniętego w wyniku przeprowadzonych akwizycji, EPP jest dobrze przygotowana do optymalizacji kosztów oraz do pomagania najemcom w przystosowaniu się do zmieniającego się otoczenia, dodał.

Mówiąc o planach na przyszłość Dean jest optymistą – przemawiają za tym prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednocześnie podkreślił, że najbliższy rok będzie okresem koncentrowania się na integracji nowych aktywów z obecnym portfelem. EPP planuje też uwolnić potencjał drzemiący w food courtach, zakupach w systemie click’n’collect oraz wykorzystać możliwości, jakie daje rozbudowa i modernizacja istniejących centrów.

Powrót