Nasze aktualności

Nasze aktualności, Pozostałe

Wyniki finansowe EPP lepsze od prognozowanych

05/09/2017

EPP – opublikowała właśnie wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 r. Zysk dla akcjonariuszy wyniósł 5,192 eurocentów na jedną akcję i jest o 3,2% wyższy od prognozowanego przez spółkę. W raportowanym okresie EPP sfinalizowała akwizycje nieruchomości warte 262 mln euro, dzięki którym wartość portfela nieruchomości wzrosła do 1,7 mld euro.

Zysk netto spółki za sześć miesięcy wyniósł 39,6 mln euro, natomiast zysk netto dla akcjonariuszy – 36,6 mln euro i był wyższy od prognozowanej kwoty 35,5 mln euro.

Na koniec czerwca 2017 w portfelu EPP zawierał 13 centrów handlowych, dwie inwestycje w budowie oraz 9 biurowców znajdujących się na terenie całej Polski. Nowoczesne, wysokiej jakości aktywa zapewniają atrakcyjne i pewne zwroty na poziomie od 6 do 7% pełnego wynajmu. W omawianym okresie udział powierzchni niewynajętej wyniósł 1,6% dla obiektów handlowych oraz 2,8% dla biur.
Zdaniem prezesa EPP Hadleya Deana powodem tak dobrych wyników jest korzystna sytuacja makroekonomiczna Polski nakręcająca koniunkturę w sektorze nieruchomości. – Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Europie, 4-procentowy wzrost PKB rocznie oraz stabilną inflację. To wszystko złożyło się na to, że w czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 6% w ujęciu rok do roku – powiedział.

Rosnąca siła nabywcza konsumentów oraz wciąż nienasycony rynek oznaczają, że handel detaliczny w Polsce ma w dalszym ciągu potencjał wzrostowy. – W naszych centrach świadczy o tym popyt na powierzchnię handlową ze strony międzynarodowych sieci detalicznych oraz stale rosnąca liczba odwiedzających klientów – powiedział Hadley Dean.
I chociaż rozwój handlu internetowego, jak dotychczas, nie ma większego wpływu na polski sektor handlu tradycyjnego, to EPP już teraz przygotowuje się na zmiany trendów zakupowych. Kupujący szukają nie tylko sklepów, ale także doświadczeń kulinarnych i rozrywki. – W należących do EPP centrach handlowych pojawiły się strefy gier oraz ‘pokoje relaksu’ – powiedział Hadley Dean. – Zrozumieliśmy, że zróżnicowana oferta gastronomiczna i fitness to nowy trend, więc zaczęliśmy wprowadzać odpowiednie zmiany.

W lipcu 2017 r., dzięki wartemu 55,4 mln euro zakupowi Galerii Solnej w Inowrocławiu, EPP wykonała kolejny krok w kierunku obranego celu – budowania pozycji czempiona powierzchni handlowych w Polsce. Liczące 24 tys. mkw. centrum znajduje się w prężnie działającym regionie o dużym zasięgu odziaływania, zgodnie ze strategią EPP zakładającą akwizycje centrów handlowych w dominujących ośrodkach regionalnych. – To kolejny krok w kierunku osiągnięcia założonego celu – podwojenia wartości portfolio do 2020 roku – powiedział Hadley Dean.

Mówiąc o planach na przyszłość Hadley Dean powiedział: – Realizujemy naszą strategię inwestycyjną, obejmującą zarówno zakupy, jak i wzrost organiczny. U podstaw naszej działalności leży aktywne zarządzanie nieruchomościami oparte na optymalnym wykorzystaniu portfela, co umożliwia klientom detalicznym uzyskanie ekonomiki skali. To dzięki temu EPP znajduje się na ścieżce solidnego wzrostu.
Optymalne wykorzystanie portfela nieruchomości poprawi się jeszcze bardziej dzięki dwóm projektom deweloperskim realizowanym w Warszawie. Oczekujemy ponadto, że solidne fundamenty polskiej gospodarki w dalszym ciągu będą motorem wzrostu sprzedaży detalicznej – dodał.

W dniu 4 września kurs akcji EPP na giełdzie w Johannesburgu wyniósł 20,90 randów (ZAR). Spółka EPP jest również notowana na giełdzie w Luksemburgu.

Powrót