O nas

Pierwsze miejsce pod względem GLA w Polsce

Jesteśmy największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Portfel, którym zarządzamy, obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

 

Dążymy do dostarczenia najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu. Należymy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).

Zarządzany przez nas portfel obejmuje

29

centrów handlowych

 

6

projektów biurowych
o łącznej wartości około 2,8 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad 1 milion m².

Nieruchomości te są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

Nasza historia

2022
EPP wchodzi do dwóch spółek joint venture: Horse JV obejmującej dziewięć centrów handlowych M1 i dwa parki handlowe oraz Community Properties JV, która obejmuje jedenaście obiektów handlowych i trzy kompleksy biurowe.
2022
EPP zostaje wycofane z giełd w Luksemburgu (LuxSE Euro MTF) i Johannesburgu (JSE). Właścicielem EPP zostaje Redefine Properties.
2021
Nabycie ostatniej transzy centrów handlowych M1. Do portfela EPP dołączają Power Parki w Tychach, Opolu, Olsztynie i Kielcach.
2019
Henderson Park przejmuje od EPP 70% udziałów w portfolio obejmującym 11 nowo wybudowanych budynków biurowych. EPP obejmie 30% udziałów w joint venture i zarządza nieruchomościami we współpracy z Henderson Park.
2018
Echo Investment zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną zbywa ostatnie akcje spółki EPP.
2018
Spółka podejmuje decyzję o posługiwaniu się wyłącznie nazwą EPP.
2017
Spółka przeprowadza jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, w ramach której przejmuje 12 centrów i parków handlowych M1 o wartości 692 mln euro. Przejęcie jest podzielone na trzy transze, z których pierwsza zostaje sfinalizowana w styczniu 2018 roku, a druga w czerwcu 2019 roku.
2016
EPP wchodzi na giełdy w Luksemburgu (LuxSE Euro MTF) – 30 sierpnia – i Johannesburgu (JSE) – 13 września. Portfolio spółki w tym czasie jest wyceniane na 1,2 miliarda euro.
2016
Redefine Properties, fundusz REIT z siedzibą w Johannesburgu, pozyskuje 75% udziałów w spółce EPP BV, następnie zmniejszając swój udział do 50% poprzez sprzedaż akcji zwykłych na rzecz konsorcjum inwestorów. W rękach Echo Investment SA pozostaje 25% udziałów spółki. Prezesem zarządu EPP zostaje Hadley Dean.
2016
W Holandii zostaje założona firma Echo Polska Properties BV (obecnie EPP BV). Spółka staje się właścicielem i zarządcą wszystkich generujących zyski projektów komercyjnych wybudowanych i skomercjalizowanych przez Echo Investment SA.

Zarząd EPP SP. Z O.O.

Tomasz Trzósło ma ponad 23-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do EPP pełnił funkcję dyrektora zarządzającego JLL na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie zarządzał operacjami firmy w Polsce oraz nadzorował przedsięwzięcia JLL w Czechach, Rumunii, na Węgrzech oraz Słowacji. Był również członkiem rady ds. prawnych i proceduralnych w projektowo-budowlanej spółce Tétris na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Przed objęciem sterów w JLL kierował w firmie zespołami ds. rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tej funkcji był zaangażowany w liczne transakcje na rynkach kapitałowych, w tym sprzedaży portfeli i pojedynczych nieruchomości, pozyskiwania kapitału i transakcje z wykorzystaniem papierów dłużnych oraz strukturyzowane transakcje kapitałowe. Dysponuje wszechstronnym doświadczeniem zdobytym we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym, hotelarskim i mieszkaniowym. W JLL zainicjował, zarządzał i pomyślnie sfinalizował dwie transakcje fuzji i przejęć – nabycie i integrację z JLL firmy zajmującej się projektowaniem i aranżacją wnętrz (Tétris) oraz podmiotu z branży doradztwa mieszkaniowego (REAS).

Tomasz Trzósło jest z wykształcenia magistrem ekonomii na kierunku rachunkowość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem potwierdzone dyplomem Investment Property Forum w Londynie.

Jacek Bagiński posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów, które zgromadził pracując dla wielu firm działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, dystrybuujących farmaceutyki i produkty FMCG oraz spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych.

Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie. Ponadto zajmował liczne stanowiska wyższego szczebla kierowniczego i zarządczego w międzynarodowych korporacjach, w tym w PepsiCo i BP/Amoco, o obrotach od 15 do ponad 750 mln euro.

Odpowiadał również za rozwój firm, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także planowanie i kontrolę. Ostatnio pełnił funkcję członka zarządu Empik Media & Fashion SA, jednej z największych grup holdingowych prowadzącej operacje w obszarze sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

Wojciech Knawa posiada ponad 16-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Ostatnio pracował jako dyrektor zarządzający w Echo Investment Property Management sp. z o.o., gdzie odpowiadał za zarządzanie wszystkimi projektami wybudowanymi przez Echo Investment. Wojciech kładzie szczególny nacisk na świadczenie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, zwiększanie rentowności oraz rozwój nowoczesnych narzędzi zarządzania w celu poprawy działalności operacyjnej i efektywności biznesowej najemców. Przed dołączeniem do Echo, Wojtek pracował dla sektora hotelarskiego oraz biurowego. Odpowiadał wtedy za sprzedaż projektów hotelarskich i komercjalizację aktywów biurowych.

Wojciech ukończył studia magisterskie w obszarze finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Rafał Kwiatkowski jest doświadczonym ekspertem w zakresie prawa, zgodności z przepisami oraz działań operacyjnych. Zanim dołączył do zespołu EPP przez ponad 15 lat pracował dla Echo Investment SA – największego polskiego dewelopera. W Echo Investment zajmował się finansowaniem, wynajmem, sprzedażą i zakupami w ramach portfolio nieruchomości firmy.  Nadzorował też działania zespołu zarządzania nieruchomościami. W latach 2005-2007 był członkiem rad nadzorczych spółek Barlinek SA i Opoczno SA.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia na kierunku finanse i podatki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Urszula Matej-Bil posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i public relations.

Specjalizuje się w działaniach obejmujących komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, w tym kryzysową, relacje z mediami, działania promocyjne, media społecznościowe, współpracę z influencerami oraz liderami opinii. Jako dyrektor ds. komunikacji i PR w EPP odpowiada m.in. za koordynację działań komunikacyjnych i marketingowych, public affairs oraz tematy związane z ESG i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest też członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Na przestrzeni lat współpracowała z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami z branży nieruchomości, budowlanej, ubezpieczeń, finansów i bankowości, nowych technologii, logistyki i transportu, przemysłu ciężkiego, e-commerce oraz FMCG. Wspierała też komunikacyjnie liczne nieruchomości handlowe, takie jak: Hala Koszyki, Wola Park, Galeria Młociny oraz Forum Gliwice.

Przed dołączeniem do EPP, pełniła funkcję dyrektora działu komunikacji korporacyjnej w agencji PR OneMulti. Koordynowała pracę dla kluczowych klientów oraz dbała o rozwój firmy uczestnicząc w działaniach nowo biznesowych. Wcześniej piastowała stanowisko dyrektorskie w agencji PR Questia.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Marketing i Zarządzanie. Posiada też dyplom studiów doktoranckich w obszarze zarządzania tej uczelni.

Agata Sekuła posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa inwestycyjnego dla sektora handlowego i jest jedną z najbardziej znanych ekspertek na rynku nieruchomości handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 22 lata była związana z JLL, gdzie w ostatnim czasie sprawowała funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora Działu Rynków Kapitałowych JLL w Polsce. Pod jej kierownictwem przez ostatnie 20 lat sfinalizowano transakcje kupna i sprzedaży obiektów handlowych w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech o łącznej wartości ponad 13,5 miliarda euro. Agata Sekuła specjalizuje się w transakcjach sprzedaży i zakupu centrów handlowych, zarówno pojedynczych obiektów jak i dużych portfeli nieruchomości. Odpowiadała m.in. za przygotowanie marketingowe procesów sprzedaży, analizy due diligence, strukturyzację transakcji, negocjacje komercyjne oraz nadzór nad wypełnianiem uzgodnionych przez strony warunków transakcji.

W trakcie swojej kariery Agata Sekuła doradzała w największych i najsłynniejszych transakcjach, których przedmiotem były nieruchomości handlowe np.: portfel Chariot (28 obiektów sprzedanych za 1 mld euro przez konsorcjum Apollo-Rida, Ares i AXA), portfel Atrium European Real Estate (Atrium Felicity w Lublinie, Atrium Koszalin oraz portfel Tyrion), Galeria Katowicka, Silesia City Center w Katowicach, Manufaktura w Łodzi, Magnolia Park we Wrocławiu, Promenada w Warszawie, Stary Browar w Poznaniu i wiele innych.

Agata Sekuła ukończyła Prawo i Administrację na Uniwersytecie Warszawskim, posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny nieruchomości potwierdzone dyplomem Politechniki Warszawskiej, a także certyfikat w zakresie zaawansowanej oceny inwestycji i finansowania nieruchomości oraz zarządzania portfelem, uzyskany podczas Investment Property Forum Advanced Education Programme w Londynie, sygnowany przez Cambridge International Land Institute i City University Business School.