ESG

Głęboko wierzymy, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, na które mamy wpływ. Dlatego w 2021 roku wdrożyliśmy politykę ESG, która jest integralną częścią naszej strategii biznesowej oraz wyznacza ramy i cele dla naszych działań. Pozwala ona na kompleksową ocenę oddziaływania naszej firmy na otoczenie oraz zarządzanie naszym wpływem na planetę i ludzi.

Rafał Kwiatkowski

wiceprezes ds. operacyjnych

WDROŻENIE ESG TO NASZA ODPOWIEDŹ NA:

  • Wyzwania współczesnego świata, takie jak m.in. globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, niedobory wody, zmniejszanie bioróżnorodności, gospodarowanie odpadami, choroby cywilizacyjne i kryzysy zdrowotne czy nierówności społeczne oraz wiele innych
  • Oczekiwania naszych interesariuszy, którzy wymagają odpowiedzialnego i transparentnego działania od swoich partnerów biznesowych
  • Wymagania rozwijającego się rynku zrównoważonego finansowania

POZNAJ CZTERY FILARY NASZEJ STRATEGII ESG

Zaufanie
oparte na
transparentności

Współpraca z interesariuszami wymaga od nas stosowania przejrzystych zasad zarządzania relacjami biznesowymi.

Dlatego otwarcie komunikujemy ważne dla nas tematy, aby budować zaufanie w relacjach z naszymi partnerami.

Świadome
zarządzanie

Ład korporacyjny, uwzględniający aspekty pozafinansowe w strategii biznesowej i procesie podejmowania decyzji, jest istotną częścią naszego podejścia ESG.

Rozwijamy myślącą przyszłościowo i silną organizację, aby zwiększać wartość firmy w sposób zrównoważony.

Miejsce dla
każdego

Nasze kompleksy biurowe i centra handlowe są otwarte i dostępne dla każdego. Poprzez łatwy dostęp do naszej powierzchni wszyscy odwiedzający, najemcy i społeczności lokalne mogą nawiązywać oraz wzmacniać kontakty społeczne. Jednocześnie koncentrujemy się na tworzeniu środowiska pracy, w którym wszyscy są traktowani jednakowo, wspierany jest rozwój osobisty, a pracownicy są zachęcani do wyrażania swoich opinii.

Promujemy postawę otwartości, aby tworzyć przestrzeń dostępną dla osób z różnymi potrzebami, w której każdy będzie czuł się komfortowo.

Obywatel
Ziemi

Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz rosnąca liczba inicjatyw i przepisów, które mają je ograniczać, skłaniają firmy do zwrócenia uwagi na wpływ, jaki wywierają na środowisko. Jednocześnie klienci, najemcy i partnerzy biznesowi oczekują, że budynki będą jeszcze bardziej eko. Rośnie także zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości, które nie obciążają środowiska.

To wszystko powoduje, że zmniejszamy nasz wpływ na otoczenie poprzez redukowanie emisyjności oraz wykorzystywania zasobów, aby działać w zgodzie z naturą. Więcej o tym, w jaki sposób zwiększamy bioróżnorodność, możecie przeczytać tutaj.

Z dumą przedstawiamy nasz pierwszy raport ESG

Zobacz czego dokonaliśmy w 2021 roku i poznaj nasze plany na kolejne lata.