ESG

Wdrożenie w 2021 roku polityki ESG to strategiczna zmiana w odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia przez nas biznesu. Jako wiodący zarządca centrów handlowych i budynków biurowych w Polsce nie chcemy pozostawać obojętni wobec wyzwań wynikających z postępujących zmian klimatycznych i oczekiwań społecznych, dlatego decyzję o włączaniu ESG w nasze działania operacyjne podjęliśmy bardzo świadomie i konsekwentnie wcielamy ją w życie. W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, najemców, partnerów biznesowych oraz naszego właściciela chcemy w odpowiedzialny i transparentny sposób prowadzić nasz biznes, ograniczając jego wpływ na środowisko i najbliższe otoczenie oraz wypracowywać dobre praktyki branżowe.

Rafał Kwiatkowski

wiceprezes ds. operacyjnych

WDROŻENIE ESG TO NASZA ODPOWIEDŹ NA:

  • Wyzwania współczesnego świata, takie jak m.in. globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, niedobory wody, zmniejszanie bioróżnorodności, gospodarowanie odpadami, choroby cywilizacyjne i kryzysy zdrowotne czy nierówności społeczne oraz wiele innych
  • Oczekiwania naszych interesariuszy, którzy wymagają odpowiedzialnego i transparentnego działania od swoich partnerów biznesowych
  • Wymagania rozwijającego się rynku zrównoważonego finansowania

POZNAJ CZTERY FILARY STRATEGII ESG EPP

Zaufanie
oparte na
transparentności

Współpraca z interesariuszami wymaga od nas stosowania przejrzystych zasad zarządzania relacjami biznesowymi.

Dlatego otwarcie komunikujemy ważne dla nas tematy, aby budować zaufanie w relacjach z naszymi partnerami.

Świadome
zarządzanie

Ład korporacyjny, uwzględniający aspekty pozafinansowe w strategii biznesowej i procesie podejmowania decyzji, jest istotną częścią naszego podejścia ESG.

Rozwijamy myślącą przyszłościowo i silną organizację, aby zwiększać wartość firmy w sposób zrównoważony.

Miejsce dla
każdego

Zarządzane przez nas kompleksy biurowe i centra handlowe są otwarte i dostępne dla każdego. Poprzez łatwy dostęp do naszej powierzchni wszyscy odwiedzający, najemcy i społeczności lokalne mogą nawiązywać oraz wzmacniać kontakty społeczne. Jednocześnie koncentrujemy się na tworzeniu środowiska pracy, w którym wszyscy są traktowani jednakowo, wspierany jest rozwój osobisty, a pracownicy są zachęcani do wyrażania swoich opinii.

Promujemy postawę otwartości, aby tworzyć przestrzeń dostępną dla osób z różnymi potrzebami, w której każdy będzie czuł się komfortowo.

Obywatel
Ziemi

Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz rosnąca liczba inicjatyw i przepisów, które mają je ograniczać, skłaniają firmy do zwrócenia uwagi na wpływ, jaki wywierają na środowisko. Jednocześnie klienci, najemcy i partnerzy biznesowi oczekują, że budynki będą jeszcze bardziej eko. Rośnie także zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości, które nie obciążają środowiska.

Będąc świadomymi wpływu sektora nieruchomości na środowisko i klimat wyznaczyliśmy sobie konkretne cele i działania dekarbonizacyjne, które realnie przybliżają nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Aby mieć jednak pewność, iż zdefiniowane przez nas kroki są ambitne i możliwe do osiągnięcia, dołączyliśmy do inicjatywy SBTi i poddaliśmy nasze cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych zewnętrznej weryfikacji – więcej informacji tutaj.

Dbamy też o zwiększanie bioróżnorodności w otoczeniu obiektów, którymi zarządzamy – więcej informacji tutaj.

Z dumą przedstawiamy nasz raport ESG za rok zakończony

31 sierpnia 2023 r.

 

Zapraszamy

do zapoznania się z raportem klimatycznym

za rok zakończony 31 sierpnia 2023 r.