Informacje dla mediów

ESG, Informacje dla mediów

EPP z celami dekarbonizacyjnymi zatwierdzonymi przez SBTi

02/10/2023

Krótko- i długoterminowe cele EPP zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Do 2050 r. największy zarządca centrów handlowych w Polsce zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresach 1, 2 i 3. Zaangażowanie w inicjatywę SBTi to kolejny krok podjęty przez EPP w ramach wdrożonej strategii ESG oraz dowód, że cele firmy są nie tylko ambitne, ale zarazem realne do osiągnięcia.

Science Based Targets (SBTi) to globalna inicjatywa umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Koncentruje się na przyspieszeniu działań biznesu na całym świecie na rzecz zmniejszenia emisji o połowę przed 2030 rokiem i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 rokiem.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej[1], eksploatacja budynków odpowiada za 26% światowych emisji wynikających z konsumpcji energii (8% to emisje bezpośrednie w budynkach, a 18% to emisje pośrednie związane z produkcją wykorzystywanej w nich energii elektrycznej i cieplnej). Dekarbonizacja sektora nieruchomości ma zatem kluczowe znaczenie dla globalnych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu, a EPP chce brać aktywny udział w tym procesie.

Wyznaczając poprzez SBTi cele oparte na podstawach naukowych, grupa EPP zobowiązała się do 2030 roku zredukować bezwzględne emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 50% oraz o 30% z zakresu 3 z działalności związanej z paliwami i energią w porównaniu do roku 2019. Do 2050 roku grupa ma uzyskać bezwzględną redukcję we wszystkich trzech zakresach na poziomie 90%, porównując z rokiem bazowym. Jednocześnie grupa EPP dąży do tego, by do 2050 roku mieć zerową emisję GHG netto w całym łańcuchu wartości. Te krótko- i długoterminowe cele zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez SBTi.

W pełni świadomi wpływu sektora nieruchomości na środowisko i klimat, stawiamy przed sobą konkretne cele i działania. Decyzja o dołączeniu do inicjatywy SBTi i poddaniu weryfikacji naszych celów dekarbonizacyjnych stanowi wyraz biznesowej odpowiedzialności oraz gotowości do ambitnych działań. W planach mamy znaczące redukcje emisji GHG w perspektywie najbliższych lat. Chcemy je osiągnąć m.in. dzięki zmniejszeniu zużycia energii oraz zakupom energii pochodzącej z alternatywnych źródeł. Do 2030 r. udział zielonej energii dla zakresu 1 i 2 wykorzystywanej w zarządzanych przez nas nieruchomościach ma wynieść aż 60% – powiedział Tomasz Trzósło, CEO EPP N.V.

Wdrożona przez EPP polityka ESG stanowi integralną część strategii biznesowej grupy i jest oparta na odpowiedzialności wobec planety i jej mieszkańców. Dołączenie do inicjatywy SBTi to kolejny krok na drodze do większego zaangażowania firmy w działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu na świecie.

SBTi powstało dzięki współpracy pomiędzy organizacjami CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). Stanowi jedno ze zobowiązań koalicji We Mean Business. Pod koniec 2022 roku w inicjatywę zaangażowanych było ponad 4000 firm z całego świata, w tym najbardziej znane marki ze wszystkich sektorów. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania naukowo popartych celów dekarbonizacyjnych, oferuje zasoby i wytyczne, które mają pomóc w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm. Średnio w latach 2015-2020 firmy członkowskie z zatwierdzonymi celami zmniejszyły łączną emisję w zakresach 1 i 2 o 29%.

[1] https://www.iea.org/energy-system/buildings

Powrót