Nasze aktualności

Nasze aktualności

EPP PM utrzymuje certyfikat środowiskowy

15/05/2022

Spółka EPP Property Management pomyślnie przeszła audyt środowiskowy prowadzony przez firmę TÜV Rheinland Polska. Miał on na celu sprawdzenie, czy funkcjonujący w EPP PM system zarządzania środowiskowego pozostaje w zgodzie z normą ISO 14001:2015. Pozytywny wynik kontroli to zasługa wszystkich zaangażowanych w ten projekt: koleżanek i kolegów z centrów handlowych Galaxy i Outlet Park oraz naszego zespołu HR i działu technicznego.

Ponowne przyznanie certyfikatu oznacza, że wdrożony w naszych obiektach system zarządzania środowiskowego jest zgodny z wymaganiami normy. Dokument potwierdza działanie firmy w zgodzie z obowiązującymi procedurami i dbałość o to, by zarządzane obiekty spełniały określone wymogi obowiązującego prawa. Świadczy też o rosnących kwalifikacjach naszych pracowników, podnoszeniu ich świadomości ekologicznej i spełnianiu wysokich oczekiwań klientów i partnerów biznesowych.

Powrót