Nasze aktualności

ESG, Nasze aktualności

Dobre praktyki w EPP – raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu

17/04/2024

16 kwietnia podczas konferencji „Targi Idei ESG” odbyła się premiera 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” podsumowuje działania z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowane przez firmy w minionym roku. Każda firma mogła zgłosić do pięciu przeprowadzonych akcji. W raporcie zaprezentowano 1046 dobrych praktyk, aż cztery z nich to akcje zorganizowane przez EPP.

W kategorii dotyczącej praktyk z zakresu prawa pracy opisano naszą coroczną akcję Puchar Prezesa EPP:

EPP organizuje coroczny konkurs Puchar Prezesa EPP, integrując pracowników poprzez sportowe wyzwania i rozwijanie hobby. Za każdy kilometr pokonany podczas aktywności firma przekazuje 1 zł na rzecz wybranej organizacji charytatywnej. W 2023 r. wsparcie otrzymała Fundacja NON LICET, wspierająca osoby doświadczające przemocy domowej. Efekty to ponad 30 tys. km pokonanych, 1,4 mln kcal spalonych, 88 przeczytanych książek i 65 ugotowanych potraw. EPP przekazało 30 tys. zł na rzecz Fundacji, wspierając 13 dzieci i ich opiekunów. która poprzez sportowe wyzwania i rozwijanie hobby integruje pracowników i wspiera cele charytatywne.

Natomiast w dziale dotyczącym zagadnień konsumenckich znalazła się nasza akcja Nie nosisz, do NAS przynosisz – zbiórka odzieży we współpracy z firmą „Ubrania Do Oddania”.

Firma we współpracy z Ubrania Do Oddania przeprowadziła zbiórkę używanej odzieży. Klienci i pracownicy wszystkich obiektów zarządzanych przez EPP mogli w odpowiedzialny sposób pozbyć się zbędnych ubrań. Za każdy 1 kg zebranej odzieży przekazano 1 zł na rzecz programu Uniwersytet Sukcesu, Fundacji Digital University, dzięki któremu kobiety w trudnej sytuacji życiowej zdobywają kompetencje potrzebne na cyfrowym rynku pracy. Celem firmy było ułatwienie procesu pozbywania się nienoszonej odzieży, edukacja na temat zamkniętego obiegu w modzie oraz wsparcie młodych kobiet na rynku pracy. Pracownicy przeznaczyli 60 godzin wolontariatu na organizację zbiórki, w efekcie której zebrano ponad 3 tony odzieży. Dzięki wsparciu Fundacji 1 podopieczna otrzymała roczne stypendium.

Ponadto w zestawieniu zostały zawarte dwie nasze akcje z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności: 199 dobrych uczynków od EPP na rzecz społeczności lokalnych oraz Ekipa Pomocy Potrzebującym, program grantowy EPP.

EPP przy wsparciu pracowników od 3 lat prowadzi działania na rzecz społeczności żyjących w sąsiedztwie obiektów zarządzanych przez firmę. W 2023 r. po analizie lokalnych wyzwań społecznych zrealizowali oni na rzecz sąsiadów 199 akcji w 3 filarach: odpowiedź na lokalne wyzwania społeczne (128 działań), edukacja (43 projekty) oraz zdrowie (28 akcji). Wsparcie otrzymało m.in. 14 lokalnych domów dziecka i 31 schronisk dla zwierząt. Zorganizowane zostały 3 zbiórki krwi, warsztaty dla seniorów oraz proekologiczne akcje edukacyjne. W działania zaangażowało się 117 pracowników (55% całego zespołu), którzy przeznaczyli na nie 1 tys. godzin wolontariatu pracowniczego. Estymowana liczba beneficjentów działań to ponad 20 tys. osób.

Jednym z działań firmy na rzecz społeczności lokalnych jest program grantowy wspierający projekty wolontariatu pracowniczego. W 2. edycji pracownicy we współpracy z lokalnymi NGO zrealizowali 7 akcji na rzecz: osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (odnowienie wnętrz ośrodka, pomoc matkom wychowującym OzN), aktywizacji uczniów i seniorów, budowania jadłodzielni prowadzonej przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym i zwiększania wiedzy o spektrum autyzmu. W inicjatywach wzięło udział łącznie 33 pracowników EPP (15% całego zespołu), którzy przeznaczyli na ich realizację 244 godziny wolontariatu. W rezultacie pomoc otrzymało ok. 600 osób. Zgłaszając swoje inicjatywy, pracownicy przedstawiali beneficjentów, zakres zaangażowania zespołu i zakładany budżet. Kapituła, wybierając projekty do wsparcia finansowego, brała pod uwagę m.in. zorientowanie na realną zmianę społeczną, zgodność ze strategią EPP, współpracę ze społecznością lokalną i liczbę zaangażowanych pracowników.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia naszych dobrych praktyk w raporcie. To potwierdza, że nasze działania są istotnym elementem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Z pełnym raportem można zapoznać się na oficjalnej stronie organizacji.

Powrót