Nasze aktualności

CSR i wolontariat, Nasze aktualności

„Ekipa Pomocy Potrzebującym” przybyła z pomocą

02/01/2024

Od 2022 roku prowadzimy program grantowy „Ekipa Pomocy Potrzebującym” wspierający wolontariat pracowniczy w EPP.  Projekty realizowane przez naszych pracowników w formie wolontariatu są wspierane finansowo przez firmę. Aby tak się stało, muszą powstać w oparciu o analizę lokalnych potrzeb i wpisać się w jeden z trzech filarów strategii wartości społecznej EPP: odpowiedź na lokalne wyzwania społeczne, edukacja lub zdrowie.

W drugiej edycji programu pracownicy EPP we współpracy z lokalnymi organizacjami zrealizowali siedem akcji na rzecz:

  • osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów np. odnowienie wnętrz ośrodka, modernizacja sal terapeutycznych, czy pomoc matkom wychowującym OzN
  • zachęcania uczniów i seniorów do aktywności fizycznej lub umysłowej
  • budowania jadłodzielni prowadzonej przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym
  • zwiększania świadomości nt. spektrum autyzmu

W programie wzięło udział łącznie 33 pracowników EPP, którzy przeznaczyli 244 godziny wolontariatu na realizację 7 projektów grantowych, a pomoc otrzymało ok. 600 osób z sąsiedztwa.

Powrót