Nasze aktualności

CSR i wolontariat, ESG, Informacje korporacyjne, Nasze aktualności

EPP w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19/04/2023

17 kwietnia swoją premierę miał coroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 21. edycja raportu wyróżniła aż 1705 działań zgłoszonych przez 272 firmy – w tym EPP. W raporcie zostały ujęte dwie nasze inicjatywy: 5 dobrych uczynków dla lokalnych społeczności oraz pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz osób, której w niej pozostały, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Poniżej prezentujemy cytaty z raportu opisujące nasze akcje.

„Firma EPP zrealizowała 180 dobrych uczynków na rzecz społeczności lokalnych z otoczenia nieruchomości firmy. Beneficjentami były osoby w trudnej sytuacji lub organizacje pożytku publicznego, które otrzymały pomoc rzeczową, finansową lub w postaci pracy wolontariuszy. Pracownicy podzieleni na 24 lokalne zespoły prowadzili akcje w ramach 4 filarów społecznej odpowiedzialności EPP: człowiek z sąsiedztwa i jego potrzeby (66% inicjatyw), zdrowie i aktywność fizyczna (18% akcji), edukacja (9% akcji) oraz ekologia (7% inicjatyw). Wsparcie otrzymało m.in. 11 domów dziecka i 14 schronisk dla zwierząt, przeprowadzono 6 zbiórek krwi oraz ok. 30 akcji na rzecz Ukrainy. Zrealizowano o 60 więcej działań niż zakładano, a zespoły często przeprowadzały je bezkosztowo, poniżej założonego budżetu i w ramach wolontariatu, w ramach którego przepracowano ponad 1100 godzin.”

„W 2022 r. EPP pomagało uchodźcom z Ukrainy. W lutym EPP działało głównie w Zamościu, z uwagi na bliskość przejść granicznych oraz lokalizację centrum w tym mieście, wyposażając punkty recepcyjne, transportując uchodźców oraz kupując środki medyczne. Wszystkie 24 zespoły EPP zaangażowały się w pomoc. Oprócz zbiórek finansowo-rzeczowych, organizowano zajęcia edukacyjne, sportowe, fundowano posiłki, przeprowadzano lub finansowano kursy j. polskiego czy IT, pomagano w znalezieniu pracy. W kaliskim centrum powstał sklep społeczny z bezpłatnymi produktami pierwszej potrzeby. Współpracowano z władzami miast, szpitalami i organizacjami non-profit, przy wsparciu najemców i pracowników EPP.”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, co roku wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja jest przeglądem działań firm w zakresie CSR i jednocześnie podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. Poza licznymi inicjatywami podejmowanymi przez firmy w raporcie znalazł się również przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a także wykaz ważnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na tematy związane z CSR. Dodatkowym i równie ważnym elementem są zawarte w nim teksty ekspertów poruszających kwestie odpowiedzialności środowiskowej i jej ujęcia biznesowego. Z pełnym raportem można zapoznać się na oficjalnej stronie organizacji.

Powrót