ESG

ESG, Informacje dla mediów

EPP wdraża strategię ESG i przedstawia pierwszy raport

08/06/2022

EPP, największy zarządca centrów handlowych w Polsce oraz podmiot zarządzający i współwłaściciel sześciu projektów biurowych, w 2021 roku wdrożył strategię zrównoważonego rozwoju. Spółka chce w odpowiedzialny i transparentny sposób prowadzić swój biznes, ograniczając przy tym oddziaływanie na środowisko naturalne oraz wzmacniać zaangażowanie społeczne. W ślad za przyjętą strategią, EPP wyznaczyło cele na lata 2022-2025 i publikuje swój pierwszy raport, nadając dotychczasowym osiągnięciom w zakresie ESG ramy międzynarodowej sprawozdawczości GRI oraz standardy EPRA.

– Decyzja o wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju i wyznaczeniu celów w zakresie zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, działań na rzecz społeczeństwa oraz zwiększania przejrzystości ładu korporacyjnego była bardzo świadoma i podyktowana oczekiwaniami oraz potrzebami naszych interesariuszy: użytkowników naszych obiektów, partnerów biznesowych i inwestorów, a także naszą wizją EPP jako firmy z ambicjami kształtowania trendów w tym obszarze. Politykę ESG, która od zeszłego roku stanowi integralną część strategii biznesowej EPP, oparliśmy na założeniu bycia odpowiedzialnym wobec planety oraz ludzi i ubraliśmy w cztery filary: wpływ na środowisko, dostępność, transparentność oraz świadome zarządzanie. Do 2025 roku chcemy zredukować nasz ślad węglowy oraz w przejrzysty sposób regularnie raportować osiągnięcia w obszarze ESG – powiedział Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający EPP.

Bardzo duży nacisk położyliśmy na kwestie związane z ograniczaniem wpływu obiektów EPP na środowisko oraz ich szeroką dostępnością. Branża nieruchomości odpowiada za około 40% światowej emisji CO2, stąd w pierwszej kolejności chcemy zredukować emisyjność naszych obiektów. Zależy nam również na tym, aby wszyscy klienci i użytkownicy centrów handlowych oraz biurowców EPP mieli zapewniony wygodny dostęp do nich i mogli komfortowo korzystać z oferty. Będziemy też kontynuować współpracę z lokalnymi społecznościami, aby odpowiadać na potrzeby naszych sąsiadów – powiedział Rafał Kwiatkowski, wiceprezes ds. operacyjnych w EPP.

Odpowiedzialność wobec środowiska
Aby zrealizować przyjęte cele środowiskowe, EPP redukuje zużycie energii elektrycznej i wody oraz ogranicza ilość generowanych odpadów. W tym celu spółka instaluje systemy fotowoltaiczne, wymienia oświetlenie na energooszczędne oprawy LED, rozbudowuje systemy monitorowania emisji CO2 oraz segreguje odpady. Podczas przebudów nieruchomości firma wybiera rozwiązania, które ograniczają zakres rozbiórek oraz pozwalają na pozostawienie i modernizację istniejących urządzeń. Cele, które EPP chce osiągnąć do 2025 r. obejmują m.in.: zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (w 100% w budynkach biurowych i w 35% w centrach handlowych), wyposażenie trzech czwartych obiektów w panele fotowoltaiczne, stosowanie wyłącznie oświetlenia LED w częściach wspólnych, recykling 100% odpadów przemysłowych oraz wyposażenie wszystkich nieruchomości w systemy ograniczające zużycie wody. Podejmowane inicjatywy pozwolą uzyskać certyfikację BREEAM In-Use na poziomie „Very Good” lub „Excellent” dla wszystkich centrów handlowych i budynków biurowych w ciągu czterech najbliższych lat.

Przestrzeń dla wszystkich
Drugim aspektem, do którego EPP przywiązuje szczególną wagę jest zwiększanie dostępności obiektów firmy dla grup z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży czy seniorów. Z myślą o nich, nieruchomości EPP zostały wyposażone m.in. w specjalnie przystosowane toalety, tablice informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, inteligentne systemy ułatwiające nawigację czy szersze miejsca parkingowe. Oprócz zmian infrastrukturalnych EPP wdraża także rozwiązania wspierające odwiedzających z wysoką wrażliwością na bodźce, takie jak światło czy dźwięki. W ramach „Godzin ciszy” w centrach EPP przez minimum trzy godziny w tygodniu jest wyłączana muzyka, a komunikaty głosowe są ograniczane. Centra handlowe zarządzane przez firmę są przyjazne rodzinom z dziećmi, dla których przygotowano np. sale zabaw i kąciki edukacyjne oraz odpowiednio wyposażone pokoje. Dodatkowo, firma zleciła Fundacji Integracja przeprowadzenie niezależnych audytów, które mają ocenić dostępność obiektów oraz wskazać nowe rozwiązania, które warto wprowadzić. Spółka zapewnia także przyjazne środowisko pracy, w którym dba o różnorodność i równouprawnienie, wspiera rozwój osobisty swoich pracowników oraz zachęca do dialogu i wyrażania własnych opinii.

Współpraca z lokalnymi społecznościami
Obiekty należące do EPP są często jednym z głównych punktów na gospodarczej mapie danego regionu, dlatego firma chce wspierać rozwój lokalnych rynków, na których działa oraz pomagać sąsiadom w potrzebie. W 2021 roku zespoły EPP zrealizowały 120 projektów, w ramach których wsparcie otrzymały m.in. 32 domy pomocy społecznej i domy dziecka, 16 schronisk, uruchomiono bookcrossingi z lokalnymi bibliotekami oraz punkty adopcji roślin. Przy obiektach EPP powstały antysmogowe łąki kwietne, a na dachach i terenach zielonych postawiono ule dla pszczół. Łączono działania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego z pomocą potrzebującym, m.in. udostępniając wieszaki na nieużywane ubrania oraz stawiając lodówki społeczne, w których klienci umieszczają nadwyżkę żywności. Podejmowane inicjatywy to odpowiedź EPP na realne potrzeby lokalnych społeczności oraz współczesne wyzwania klimatyczne, związane m.in. z jakością powietrza, utratą bioróżnorodności czy marnowaniem żywności. Do 2025 roku firma chce zwiększyć liczbę inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności o 20% oraz zachęcić każdego z pracowników, aby przeznaczał 10 godzin rocznie na działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Transparentność i świadome zarządzanie
Przejrzyste zasady zarządzania i współpracy z partnerami biznesowymi są ważnym elementem strategii ESG EPP, dlatego już w tym roku wprowadzony zostanie Kodeks postępowania, który w ciągu kolejnych trzech lat ma podpisać 100% kluczowych dostawców. Do końca 2025 roku, firma zamierza też poddać ich ocenie ESG, a aktywa zarządzane przez spółkę zostaną poddane zewnętrznemu audytowi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Opublikowany przez EPP raport ESG powstał zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) oraz z wybranymi standardami środowiskowymi EPRA (European Public Real Estate Association) właściwymi dla sektora nieruchomości. Do każdego filaru strategii ESG zostały przypisane odpowiednie Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Pełną wersję raportu ESG EPP w języku angielskim można pobrać na naszej stronie.

Powrót