Nasze aktualności

Nasze aktualności, Pozostałe

EPP z certyfikatem Diversity IN Check

06/06/2023

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce, przyznało EPP certyfikat potwierdzający znalezienie się na Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji. Wyróżnienie zostało oparte na podstawie III edycji badania Diversity IN Check. W imieniu firmy nagrodę odebrała Jadwiga Kuczewska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest inicjatorem przedsięwzięć z zakresu CSR, ESG i DEI. W ramach działań przeciw dyskryminacji oraz upowszechniania polityki równego traktowania, zlecono badania diagnozujące świadomość pracodawców w tym zakresie.

Badanie Diversity IN Check sprawdzało stopień biegłości pracodawców dla zarządzania różnorodnością i tworzeniu włączających miejsc pracy. EPP wraz z dziesięcioma innymi organizacjami uzyskała wynik powyżej oczekiwanych 80%, tym samym otrzymując certyfikat oparty na uznanych i międzynarodowych standardach.

Powrót