CSR i wolontariat

CSR i wolontariat, Nasze aktualności

EPP z pomocą osobom z Ukrainy

31/01/2023

Niemal przez cały 2022 rok realizowaliśmy liczne działania wspierające osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz tych, którzy tam zostali. Pierwsza fala pomocy została skierowana do Zamościa, gdzie znajduje się centrum handlowe EPP – Galeria Twierdza. Do miasta położonego blisko polsko-ukraińskiej granicy i ważnych przejść granicznych, w pierwszych dniach wojny docierały tysiące uchodźców, stąd decyzja o koncentracji działań pomocowych właśnie w tym miejscu. Następnie, zgodnie ze strategią wspierania lokalnych społeczności, w niesienie pomocy zaangażowały się zespoły we wszystkich nieruchomościach należących lub zarządzanych bezpośrednio przez EPP. Działania realizowano we współpracy z władzami miast, szpitalami i organizacjami non-profit, przy wsparciu najemców i zespołów poszczególnych obiektów, a także naszego warszawskiego i kieleckiego biura.

Do końca lutego polską granicę przekroczyło blisko 350 tys. uchodźców z Ukrainy , dziś to już ponad 8,8 mln osób . Wybór Zamościa jako pierwszego ośrodka, do którego skierowaliśmy pomoc był naturalny. Miasto, znajdujące się blisko ważnych przejść granicznych, przyjmowało wielu uchodźców, a my mogliśmy szybko pomóc najbardziej potrzebującym. Wsparcie wysiłków władz miasta było w tamtym momencie kluczowe, stąd nasze działania, które obejmowały m.in. wyposażanie punktów recepcyjnych i kwaterunkowych, transport uchodźców w inne rejony Polski oraz zakup środków medycznych dla zaprzyjaźnionych miast w Ukrainie. W zarządzanym przez nas centrum handlowym Galeria Twierdza uruchomiliśmy punkt informacyjny dla uchodźców z obsługą w języku ukraińskim, prowadziliśmy tam również zbiórki żywności i produktów medycznych, które były systematycznie dostarczane na Ukrainę we współpracy z lokalnymi władzami i szpitalem – wyjaśnia Joanna Wyrostek, dyrektor Galerii Twierdza w Zamościu.

Drugą gałąź działań na rzecz osób z Ukrainy stanowiły lokalne inicjatywy podejmowane przez zespoły pracujące w obiektach należących lub zarządzanych przez EPP. To element realizowanej już w poprzednich latach strategii wspierania lokalnych społeczności, żyjących w sąsiedztwie naszych obiektów. W 16 centrach handlowych, 6 kompleksach biurowych oraz 2 biurach spółki od początku wojny prowadzano szereg inicjatyw, które przyczyniły się do poprawy warunków życia osób przybywających z Ukrainy. Oprócz takich aktywności jak zbiórki finansowe i rzeczowe, organizowaliśmy wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe czy wyjazdy i kolonie dla najmłodszych. Fundowano także posiłki dla ukraińskich dzieci uczęszczających do przedszkola działającego w warszawskim kompleksie biurowym Park Rozwoju zarządzanym przez EPP. Ważnym elementem było wsparcie uchodźców w odnalezieniu się w nowej sytuacji – przeprowadzano lub finansowano kursy języka polskiego czy z obszaru IT, a zainteresowanym pomagano w znalezieniu zatrudnienia. W Galerii Tęcza w Kaliszu powstał sklep społeczny, w którym osoby z Ukrainy mogą bezpłatnie otrzymać potrzebne produkty, np. artykuły spożywcze, higieniczne oraz odzież. A w krakowskim kompleksie O3 Business Campus działał punkt recepcyjny dla ukraińskich pracowników jednego z najemców.

Zaangażowanie zespołów ze wszystkich obiektów EPP w działania pomocowe na rzecz osób z Ukrainy to efekt wysokiej wrażliwości naszych pracowników oraz braku zgody na ludzką krzywdę. Oprócz wspierania podstawowych potrzeb, związanych z zabezpieczeniem miejsca do spania, pożywienia, leków czy opieki medycznej, dbaliśmy także o komfort psychiczny, zwłaszcza u najmłodszych. Organizowaliśmy wydarzenia dla ukraińskich dzieci, np. projekcje filmów, wycieczki do zoo czy muzeów, zajęcia integracyjne w dwóch językach oraz finansowaliśmy wsparcie psychologiczne i leczenie. Wielu pracowników zaangażowało się jeszcze mocniej i w ramach wolontariatu pracowniczego przygotowywało posiłki dla uchodźców, sortowało zebrane produkty, czy wspierało punkty recepcyjne. Gorąco im dziękujemy za wsparcie – podsumowuje Urszula Matej-Bil, dyrektor ds. PR i komunikacji w EPP.

Tak szeroko zakrojone akcje pomocowe nie byłyby możliwe bez zaangażowania odpowiednich instytucji lokalnych. Każdorazowo, aktualne potrzeby i najlepszy sposób odpowiedzi na nie były konsultowane z miejscowymi władzami i organizacjami pożytku publicznego. W niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy chętnie włączali się także najemcy obiektów handlowych i biurowych EPP oraz partnerzy firmy.

Powrót