Nasze aktualności

Nasze aktualności, Pozostałe

Forum Dyrektorów Technicznych w Galerii Młociny

23/06/2023

Polska Rada Centrów Handlowych przeprowadziła 20 czerwca kolejne spotkanie dotyczące najciekawszych i najważniejszych zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem obiektów. Tym razem Forum Dyrektorów Technicznych odbyło się w Galerii Młociny.

Uczestnicy mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy – dzięki dyskusjom i wymianom doświadczeń poznali nowe rozwiązania technologiczne. To z kolei przełoży się na lepsze decyzje, innowacyjność i skuteczność działań w zakresie utrzymania technicznego obiektów.

Tegoroczna agenda spotkania, obejmowała takie zagadnienia jak korzyści i ryzyka wymiany oświetlenia w obiektach handlowych, ustawę o elektromobilności, ładowarki do samochodów elektrycznych w centrach handlowych: oczekiwania, przewidywany rozwój rynku, aspekty techniczne, a także system wentylacyjno-klimatyzacyjny z wykorzystaniem pomp ciepła w budynku handlowym.

Forum Dyrektorów Technicznych, to miejsce do dyskusji na temat najnowszych strategii, zarządzania projektami technologicznymi i innych istotnych dla centrów handlowych zagadnień. Mamy nadzieję, że rezultaty dyskusji pomogą we wprowadzeniu optymalnych rozwiązań także dla naszych dla obiektów.

Powrót